Tuba Kaplan: DİJİTAL ÇAĞDA MODERN ŞİFACILIK

DİJİTAL ÇAĞDA MODERN ŞİFACILIK
Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:50 Son Güncelleme: 20.7.2022 10:56
Şifacılık, spritüal yaşam koçluğu, kariyer koçluğu gibi birçok yolculuğun modern literatürü ve hayatı kaplayışına tanık oluyoruz. Türkiye’de her geçen gün enerji şifacılığı uygulamalarından tutun Reiki, Theta Healing, EFT, Access Bars ve Jass, EMDR, Recal Healing, Grabovoi Sayıları’na kadar birçok uygulamaya ilgi artıyor. Medyayla günlük tercihlerimizin belirginleştiği bu dönemde enerjiyle şifacılık uygulamaları sosyal medya vasıtasıyla popülerliğini artırıyor. New Age inanışları içerisinde kabul edilen enerji şifacılığı fizyolojik hastalıklardan kişisel problemlere, hayatta başarıdan varlıkla uyum sağlamaya dek birçok soruna çözüm önerileri sunuyor. Hint dinleri, Uzak Doğu dinleri ve mistik felsefelerden mülhem şifa yöntemleri yeniden formüle edilerek modern insanların çıkmazlarına çözüm odaklı bakış getirme iddiasındalar. Bu uygulamalar geçmişte yaşanan bilinçaltındaki olumsuzlukların temizlenmesi, kendiliğini değerli gören bireylerin varoluşlarına katkı sunmak, farkındalığı yükseltmek, bireyin içsel yolculuğuna kapı aralamak, travmaları çözmek gibi çoğu aynı zamanda içsel bir yolculuk da içeren öneriler getiriyor. Bu şifalardan yararlanan insanlar kültür oluşturup bir araya geliyor, duygu ve düşüncelerin sürekliliği için birbirlerine destek oluyorlar. Bakalım modern insanın buradan çıkışı mümkün mü?

Access Bars:


Başın üstünde 32 şarj deposu

Access The Bars, başın üzerinde "bars" adı verilen belirli 32 farklı enerjetik noktaya ince dokunuşlar yapılarak gerçekleştirilen bir bilinçaltı temizliği çalışması. Hafifçe Bars noktalarına dokunun ve sizi her zaman mümkün olduğunu bildiğiniz hayata sahip olmaktan alıkoyan kilitlenmiş şeyleri Access yöntemi ile temizlemeye başlıyorsunuz. Tam adıyla Access Consciousness Bars, Access Consciousness (Access bilinçaltı temizlik, farkındalık) anlayışının temelini 1995 yılında Gary M. Douglas'ın kurduğu ve sonrasında Dr. Dain Heer ile birlikte geliştirdiği dünyaya yayılan bir uygulama oluşturuyor.


Başımızın üzerinde iyileşme, zaman, umut, farkındalık, yaratıcılık, güç, yaşlanma, cinsellik, para ve benzeri şeylerle ilgili düşüncelerimizin, fikirlerimizin, duygularımızın, inançlarımızın ve kararlarımızın depolandığı 32 noktadan oluşan enerjetik, elektrik şarj deposu bulunuyor. ABD'de ortaya çıkan bir tür Yeni Çağ düşünce hareketi olarak, kısaca "Access" adıyla bilinen tekniğin Türkiye'de uygulayıcısı çok. Bu teknik ülkemizde de yaygınlık kazanıyor.

EFT-Duygusal Özgürleşme Tekniği:


Negatif duyguların bedenden uzaklaştırılmasını hedefliyor

Türkçe açılımı "Duygusal Özgürleşme Tekniği" olarak ifade bulan EFT "Emotional Freedom Technique" uygulaması, parmak vuruş -tapping- veya psikolojik akupresür -acupressure- olarak da biliniyor. Bir psikoterapi yöntemi değil fakat ruh sağlığı uzmanlarınca psikoterapi seanslarınca uygulanan yardımcı bir teknik olarak yaygınlık kazanmış durumda. Alternatif bir tedavi yöntemi olarak EFT aracılığıyla, vücuda dokunmanın enerji sisteminde bir denge oluşturabileceğine ve fiziksel acı ile duygusal sıkıntının tedavi edilebileceğine inanılıyor.


Bu anlayışa göre keşkeler, pişmanlıklar, ayrılıklar, duygusal travmalar insanı bir dönem derinden etkileyen ve geçti sanılan tüm hisler vücutta birikiyor. Biriken tüm bu duyguların kötü enerjisi ise zamanla fiziksel ve ruhsal problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Duygusal Özgürleşme Tekniği - EFT, hayatı zorlaştıran negatif duyguların bedenden uzaklaştırılmasını sağlayan ve bugün yaygınlık kazanan bir teknik.

Grabovoi Sayıları:
Titreşimlerin bozulması nedeniyle oluşan hastalıklara sayılarla şifa

Rus kökenli matematikçi Grigory Petrovich Grabovoi tarafından ortaya çıkarılan bu yöntemin "sayılarla şifa" dağıttığı söylendi. Rusya'nın ardından
Avrupa'da da yayılmaya başlayan bu yöntem önceleri tepkiyle karşılanıyordu. Grabovoi'ye göre her rakamın bir titreşimi olduğu gibi bir araya gelen
her çeşitlemesi farklı bir konuya dair enerji yayıyor.

Radyonik teoriye göre; insan ve tüm yaşam formları, ortak bir zemini paylaştığı için dünya üzerindeki bir elektromanyetik alan içinde birbirine bağlıdır ve bu alan bozulursa, hastalık ve zihinsel dengesizlik ortaya çıkıyor. Hücrelerin de titreşimlerinin bozulması insan sağlığını mümkün kılan "normalize"nin dağılmasına neden oluyor. Dolayısıyla, bu kuram, insanın karşılaştığı herhangi bir hastalığa denk gelen sekanslar öngörüyor.Doğru reçete uygulanırsa beyin, vücut, hücreler kendine gelebilecek, yeniden "normalize" olabilecek ve iyileşme görülebilecek.

JASS:


İç benliğin veya ruhun, bilinçli zihinle iletişim kurması


Kurucusunun adını alan ve açılımıyla Jean Adrienne Arınma Sistemi veyabdiğer ismiyle InnerSpeak (İç Benlikle Konuşma Yöntemi), ABD'li psikolog
ve spritüal eğitmen Jean Adrienne Miller tarafından oluşturulmuş bir New Age şifa tekniği. Bir yaşam enerjisi arındırma yöntemi olan JASS İç benliğin
veya ruhun, bilinçli zihinle iletişim kurmasını sağlayan, böylelikle bizim istemediğimiz realiteyi (gerçekliği) oluşturmamızı engelleyen alanları veya blokajları tanımlayan çok güçlü bir şifa tekniğidir.

Kanallık/sezgisel esin yoluyla geliştirilmiş JAAS seansları; danışanın tamamen bilinç boyutunda olduğu ve üst bilince teslimiyet halinde, uygulayıcının kinezyolojik (kas testi) aracılığıyla gerçekleşiyor. Üzerinde çalışılacak fiziksel, duygusal veya
zihinsel sorun ya da yaşam kalıplarındaki tıkanıklıklar gibi her türlü duruma dair gerekli bilgiler alındıktan sonra çeşitli arınma işlemlerinden geçilerek
çalışma devam ediyor. InnerSpeak ruhu dinlemeye yarayan bir şifa dili.

EMDR:


Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme

Türkçe'de "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), diye açıklanan EMDR; geleneksel olmayan yeni bir psikoterapi yaklaşımı. Konuşma terapisi veya ilaçların yerine, danışanın hızlı ve ritmik göz hareketlerinin kullanıldığı
EMDR'de göz hareketlerinin geçmiş travmatik olayların yol açtığı duygusal yükü ağır olan anıların gücünün azaltıldığına inanılıyor. Öyle ki beynin,
yaşantılardan gelen bilgiyi Hızlı Göz Hareketli Uyku (REM uykusu) sırasında işlemesinden ötürü EMDR'de benzer fizyolojik etkinin uyanıkken
sağlanabileceği öngörülüyor.

Dr. Francine Shapiro'nun travmaya maruz kalmış kişiler üzerindeki bilimsel araştırmasıyla ortaya konulan bu
tekniğe göre; rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce ve davranışların arkasında işlenmeden izole şekilde depolanmış işlev bozucu anılar yatıyor
ve bu olumsuzluklar çözümlenebiliyor. Günümüzde EMDR tekniği, içerisinde farklı terapi ekollerinden ögeler barındıran, bütüncül nitelikte bir terapi
yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Recall Healing:


Bilinçaltı travmayı hatırlatarak hastalığın tedavisi


Hastalıkların bireylerin geçmiş travmalarından kaynaklanabildiğini savunan ve bunların tedavi süreçlerine destek olan bir terapi yöntemi. Bireyin kendini hastalıklarıyla ifade ettiğine inanan Gilbert Renaud tarafından oluşturulan Recall Healing yönteminde; uzmanın, danışanın durumunun arkasındaki bilinçaltı travmayı "hatırlama"sına (recall) yardımcı olduğu bir çerçeve kullanılıyor. Buna göre bağlantıyı bilinir kılmakla, kişinin otomatik beyninin neden bir çözüm olarak belirli bir hastalık veya davranışı ortaya koyduğunu görmesi sağlanıyor. Hatırlanan bağlantının genellikle bir atayla, ataların hayatındaki bir olayla, kişinin çocukluğundaki bir travmayla veya bir yaşam döngüsüyle ilgili olduğuna inanılıyor.


Reiki:


Vücuda nüfuz eden görünmeyen bir yaşam enerjisi


1922'de Japonya'da ortaya çıkan bir enerji şifa tekniği olan Reiki, Mikao Usui adlı bir Japon Budist tarafından geliştirildi. Kişiye geleneksel tıp ile birlikte verilen tamamlayıcı terapi olarak görülen Reiki; insanların bedenlerini çevreleyen ve vücuduna nüfuz eden, akan bir görünmeyen yaşam gücü enerjisine sahip olduğu temel ruhsal fikre dayanıyor. Enerji serbestçe aktığında güç kaynaklarından en yüksek şekilde faydalanılabilirken; olumsuz düşünce, travma veya aşırı stres nedenli tıkanmalar oluşması sadece sağlık sorunlarına değil, inanışa göre maddi sıkıntılar veya ilişki sorunları gibi olumsuz yaşam koşullarına da neden oluyor.


Reiki öncelikle kendi kendine tedaviye dayanır ve kişinin gücünü fark etmesini ve ele almasını sağladığı söylenir. Reiki öğrenen ve uygulamaya başlayanlara bir gurunun ya da ustanın peşinden gitmeyerek kendi yolunu kendisinin açması gerektiği ve böylelikle ilerlemesi gerektiği söyleniyor. Bu teknikle bedensel sorunlar şifaya kavuşturulurken, bu bedensel soruna sebep olan zihinsel kalıpların da yavaş ve dengeli olarak çözülmesinin sağlandığı ve kalıcı şifa elde edildiği ileri sürülüyor.


Theta Healing:


Meditasyon süreci ile yönlendirilen şifa amaçlı bir dua tekniği


ABD'li ruhsal eğitmen ve şifacı Vianna Stibal tarafından 1995 yılında geliştirilen Theta Healing; bir meditasyon süreci ile fiziksel, duygusal ve spritüal olarak şifa veren yönlendirilmiş bir dua tekniği olarak biliniyor. Geleneksel tıpla bağlantılı olarak kullanılması önerilen teknikte seanslar, hem uygulayıcının hem danışanın; derin meditasyon, uyku veya hipnoz aşamasında girilen "theta" durumundayken gerçekleştiriliyor.
Her zaman yaratıcının bilgeliği ve sevgisiyle çalışılarak beynin rahatça yavaşladığı baskın dalga olan theta seviyesinde; derinden tutulan düşünce ve inançların bulunduğu, ruha ve bilinçaltı zihne erişilebildiği ileri sürülüyor. Theta Healing tekniği, isminden de anlaşılabileceği gibi "theta" beyin dalgasını kullanır. "Theta" beyin dalgası, hipnoz dâhil pek çok enerji/şifa tekniğinde başarıyla kullanıyor. Theta Healing tekniğinin diğer uygulamalardan farkı, bu beyin dalgası durumuna bilinçli ve açık bir zihinle ulaşılabilmesi.

BİZE ULAŞIN