Raşit Ulaş: Kudüs hakkında bilinmesi gerekenler

Kudüs hakkında bilinmesi gerekenler
Giriş Tarihi: 14.6.2017 14:35 Son Güncelleme: 15.6.2017 17:17
Raşit Ulaş SAYI:36Haziran 2017
Dünya tarihinin belki de en önemli şehri Kudüs. Peygamberler şehri... En çok kan da burada döküldü, en çok insan da burada kurtuldu ateşten. Tarihte ilk defa bir din, bu topraklarda yasaklandı. Yaklaşık 2000 yıl önce dinleri yasaklanan ve ibadetleri engellenen Museviler bugün, geçmişte kendi başlarına gelenin aynısını Müslümanlara yapıyorlar. Müslümanların türlü zulümlerle ibadet etmeleri engelleniyor, ezan okunmasını yasaklıyor ve kendi topraklarını Müslümanlara dar ediyorlar. Peki, Kudüs bizim için neden önemli ve hakkında bilmediğimiz neler var? Bu sayfada kısaca bunları anlatalım istedik.

Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yahya, Hz. Zekeriya, Hz. İsa, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Bünyamin, Hz. Musa, Hz. Harun ve Hz. Lut gibi peygamberlerin yanı sıra Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın yolu hep Kudüs'ten geçti…

Tarihi M.Ö. 4000'lere kadar uzanan Kudüs, Kenani kavminin bir kolu olan Yebusiler tarafından imar edilmiştir.M.Ö. 11'inci asırda Hz. Davut Kudüs'ü almış ve burayı başkent yapmıştır.Hz. Davut Calut'u taş atarak öldürdükten sonra Kudüs'e girip şehri almıştır.Bugün Filistinlilerin İsrail askerlerine karşı olan mücadelesinde onlara attıkları taş, işte Hz. Davut'un Calut'a attığı taşı simgeler.

Hz. Davut'tan sonra oğlu Hz. Süleyman şehre hükmetti. Meşhur Süleyman Mabedi bu dönemde inşa edildi.Kudüs M.Ö. 586'da Babil kralı Buhtunnasır tarafından ele geçirildi. Şehirdeki Yahudiler Babil'e sürüldü.M.Ö. 538′de, şehir Perslerin eline geçti. Pers kralı Şireveyh, Yahudilerin tekrar Kudüs'e dönmesine izin verdi.M.Ö. 332'de Makedonya imparatoru Büyük İskender şehri ele geçirdi.

Kudüs, M.Ö. 64/63 yılında Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetine geçti.Hz. İsa bu topraklarda doğdu.Romalılar M.S. 70'te Yahudi isyanlarını cezalandırmak için Süleyman Mabedi'ni yıktılar. Yahudilerin Şabat (Cumartesi) orucunu tutmaları, sünnet olmaları, kurban kesmeleri yasaklandı.M.S. 132'de Yahudiler tekrar isyan ettiler ve Romalılar onları şehirden çıkarttılar. Yahudiler böylelikle dünyanın dört bir yanına dağıldı.

M.S. 614 yılında Persler tarafından tekrar ele geçirilen şehir 627 senesinde Bizans'ın kontrolüne girdi.Kudüs, Hz. Ömer'in hilafeti döneminde 638′de İslam topraklarına katılır.Hz. Ömer'den sonra Emevîler 661-750 seneleri arasında Kudüs'e hâkim oldular.750-878 seneleri arasında Abbasiler Kudüs'e hâkim oldular.969 senesinde Fatımîler şehre hâkim oldu.

1099 yılında I. Haçlı Seferleri neticesinde Kudüs Hıristiyanların eline geçti.Selahaddin Eyyubî 1187'de Kudüs'ü fethederek tekrar İslam topraklarına dâhil etti.1516'nın sonu 1517'nin başında Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Kudüs'ü aldı.Kudüs'ün adı doğrudan Kuran-ı Kerim'de geçmez. Şehirden Mescidü'l Aksa şeklinde bahsedilir.

Allah Resulü'nün övgü ile bahsettiği şehirdir. Efendimiz Kudüs'ten şu şekilde bahsetmiştir: "Oraya (Mescid-i Aksa'ya) gidin ve içinde namaz kılın." "Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur: Benim mescidime, Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya."Bu topraklar bütün insanlara olduğu gibi peygamberlere de en çok zulmün edildiği topraklardır. Yahudiler bugün nasıl Filistinlilere zulmediyorsa geçmişte de Hz. Zekeriya'yı testereyle ikiye bölerek Hz. Yahya'nın da başını keserek şehit ettiler.

Ali Bekkâ, Alâeddîn Ali Erdebilî, Ahmed Nûbânî, İmam Nablûsi, İmam Şâfiî gibi birçok âlim burada yetişmiş, yaşamış ve vefat etmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde şehre örülen surların kapılarından biri olan el-Halil kapısında "Lâ ilâhe illallah İbrahim Halilullah" yazar. Bu ifade şehirdeki insanların selameti için garanti hükmündedir.

Dünyaya dağılmış Yahudiler tarafından 1882 ve 1905'te Kudüs'e iki büyük göç yaşandı. Bu göçler Yahudilerin ileride şehri Filistinlilerin elinden almak için attıkları ilk adımdı.I. Dünya Savaşı sonunda 1917 yılında, İngiliz kumandan Edmund Allenby komutasındaki İngilizler Kudüs'ü ele geçirdi.Yaklaşık 30 yıl süren manda döneminde İngiltere, planlı bir şekilde Filistin'e Yahudi göçünü sağladı ve bölgedeki nüfus oranını bütünüyle değiştirdi.

1929 Ağustos'unda çıkan çatışmada İngiliz polisler 110 Müslümanı şehit etti.Bölge 1948 yılında İsrail devleti kurulana kadar İngiliz mandası altında idare edildi.14 Mayıs 1948'de tarihte ilk defa Siyonist İsrail devleti ilan edildi. Filistinli Müslümanlar bu güne El-Nekbe yani Büyük Felaket adını verdi.21 Ağustos 1969'da bir Evanjelist, Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Evanjelizm'deki "Tanrıyı kıyamete zorlamak" inancıyla bu saldırıyı yapan kişi, camiye zarar verdi.

İsrail'in zulmü karşısında artık dayanamayacak hale gelen Filistinliler 1987-1993 yılları arasında intifadaya başladı. Kitlesel bir direniş gösteren Filistinli Müslümanlar büyük kayıplar verdi.Ariel Şaron'un, Mescid-i Aksa'ya gitmesi 2000 yılında 2'nci intifadanın başlamasına sebep oldu.
İsrail bugün itibariyle Kudüs'te ezan sesini yasaklayıp Filistinli Müslümanlara karşı zulmünü artırarak devam ediyor.

BİZE ULAŞIN