Melek Sena Subaşı: Aralık 2017 | Dosya Sözlük

Aralık 2017 | Dosya Sözlük
Giriş Tarihi: 11.12.2017 12:27 Son Güncelleme: 11.12.2017 12:27
Bu dosyada geçen kavramlar için dosya sözlük...

Psikoseksüel Gelişim Kuramı:
Karakter oluşumunda bebeklik ve çocukluk yıllarının önemini vurgulayan kuramcı olan Freud tarafından geliştirilmiştir. Kişilik gelişimini açıklayan bu kuram, ihtiyaçların ve dürtülerin çevre ile nasıl etkileşime girip şekillendiğini vurgular.

Semantik:
Anlam bilimidir. Semantik, bizi biz yapan en önemli iletişim aracımız dilin ortaya koyduğu ürünleri inceler ve bunlar arasında olaya mantıksal ve bilimsel yaklaşımlar getirip bir kuram oluşturur ve bundan sonuçlar çıkarır.

Epidemiyoloji:
Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerini toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır. Epidemiyolojik araştırmaların temel amaçları arasında, sağlıkla ilgili olayları tanımlama ve görülme sıklığını ölçmek, hastalık yahut kazaların nedenlerini inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak, uygulanan sağlık hizmetinin yahut programlarının etkinliğini ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak yer alır.

Pedagoji:
Türkçe anlamıyla "çocuk bilimi", çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bir bilim dalıdır. Bu alan, çocukların duygusal, zihinsel ve de sosyal gelişimlerini inceleyerek ruh sağlığı hakkında bilgiler edinmeye çalışır. Bilgi sahası yeni doğan ile yetişkin arasındaki çocuktur. Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş fakat 19'uncu yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.

Enderun:
II. Murad zamanında kurulup zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur. Hıristiyan ailelerden devşirilen çocukların zeki ve gösterişli olanları saraya alınarak özel bir şekilde yetiştirilirlerdi.

NeIl Postman (1931-2003)
New York'ta doğan ve hayatının çoğunu aynı şehirde geçiren Postman, 1953 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nden mezun oldu. Kolombiya Üniversitesi Öğretmen Okulu'nda 1955 yılında yüksek lisansını, 1958 yılında da doktorasını tamamladı. 1959 yılında New York Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Aynı üniversitede uzun yıllar akademik çalışmalarına devam etti ve 1971 yılında "Medya Ekolojisi" isimli bir program kurdu. Bu program, iletişim medyasının insanların algısını, anlayışını, duygularını ve değerlerini nasıl etkilediğine odaklanır. En önemli eserleri arasında Çocukluğun Yok Oluşu, Televizyon: Öldüren Eğlence bulunmaktadır. İletişim ve kültür konularında pek çok eser bırakan Postman, 2003 yılında akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

Tevfik Fikret (1867-1915)
Servet-i Fünûn topluluğunun önde gelen şairlerinden olan Tevfik Fikret İstanbul'da dünyaya geldi. Çeşitli görevlerde memurluk yaptı. Ticaret Mekteb-i Âli'sinde hat ve Fransızca dersleri verdi. 1891'de Mirsad dergisinin açtığı şiir yarışmasında birincilik kazanınca edebiyat çevrelerinde adını duyurdu. 1892'de Mekteb-i Sultani'ye Türkçe öğretmeni olarak atandı. 1894'te Malumat dergisini çıkaranlar arasında yer aldı. Hükümetin memur maaşlarında kesinti yapmasını protesto için görevinden ayrıldı. 1896'da bilim dergisi olan Servet-i Fünun' a yazı işleri müdürü olarak göreve başlayınca dergi zamanla bir edebiyat dergisi haline geldi. Tevfik Fikret, Mekteb-i Sultani müdürlüğü sırasında Darülfünun'da edebiyat dersleri de veriyordu fakat 1910'da bu görevinden de ayrılıp kendi yaptırdığı Aşiyan'daki evinde inzivaya çekildi ve yalnızca Robert Kolej'deki derslere devam etti. Geçirdiği bir ameliyat sonrasında 48 yaşında Aşiyan'da öldü.

Grimm Kardeşler Jacob Grimm (1785-1863) Wilhelm Grimm (1786-1859)
Halk masallarını bir araya toplayarak tarihte kaybolmuş onlarca önemli masalı dünyaya kazandırmış olan masal yazarı iki kardeştir. Almanya'da birer yıl arayla memur bir ailede dünyaya gelen ve Malburg Üniversitesi'nde eğitim alan kardeşlerden küçük olan Wilhelm Grimm çalışmalarını kütüphanecilik ve folklor üzerine yoğunlaştırırken, abisi Jacob ise diğer çalışmalarının yanında hukuk hayatına devam etti. Grimm Kardeşler çeşitli mahalli lehçeleri incelemişler, daha sonra köy köy, kasaba kasaba dolaşarak yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip edebi bir üslupla yeniden yazıp kitap halinde getirmişlerdir. Grimm Kardeşler'in kaleme aldığı masallar defalarca tiyatroya, sinemaya ve televizyon yapımlarına uyarlandı, 100'ün üstünde dile çevrildi.

Bâziçe:
Oyun, oyuncak, eğlence.

Hiper metin:
Bilgisayar ekranı yahut diğer elektronik cihazlarda gösterilen ve sadece yazıdan ibaret olmayan gelişmiş özelliklere sahip belgeler.

Hüviyet:
Kimlik.

İstidat:
Yetenek.

Konfirmasyon:
Doğrulama, geçerleme, onaylama.

Muvaffakiyet:
Başarı.

Mütehassis:
Uzman.

Umde:
İlke.

Şeamet:
Uğursuzluk.

Taassub:
Bir kimseye yahut bir şeye karşı aşırı taraftarlık gösterme, aşırı derecede tutma, bağnazlık.

Yordamak:
Bilinen yahut gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen yahut gözlenmeyen durumlar hakkında tahminde bulunmak.

BİZE ULAŞIN