Ağustos Dosya sözlük

Ağustos Dosya sözlük
Giriş Tarihi: 5.8.2014 22:13 Son Güncelleme: 28.11.2014 10:50
SAYI:04Ağustos 2014
Bu dosyada adı geçen insanlar ve kavramlar için sözlük Emri bil maruf nehyi anil münker: İyiliği emredip kötülükten men etmek manasına gelir. Dinî tabanlı, ahlakî ve hukukî bağıntılı buyruk, çeşitli ayet ve hadislerle ifade edilmiştir. Her Müslümanın yapması gereken vecibelerdendir.

Otantik: Aslına uygun, değişikliğe uğratılmamış.

Rokoko Akımı: 18'inci yüzyılın ortalarında, Barok akımının devamı niteliğinde Fransa'da doğan dekorasyon ve mimari stilidir. Dönemin giyim ve resim alanlarında da etkili olmuştur.

Turquerie Akımı: 16'ncı yüzyıldan 18'inci yüzyıla kadar Türk sanat ve kültüründen etkilenen Batı Avrupalıların, özellikle de Fransızların taklit ettikleri sanatsal ve kültürel moda akımıdır.

Trend setter: Moda akımı belirleyici kimse.

Muhayyile: Hayal etme gücü.

Amfibi:
Hem karada hem suda yaşayabilen canlı.

Korelasyon: Bağıntı.

İntisap etmek: 1. Bir kimseye mensup olma. 2. Bir yere bağlanma.

Haute couture: Kişiye özel tasarlama, özel tasarım modacılık.

Ekspresyonizm: Empresyonizme tepki olarak doğan sanat akımı. İfadecilik, anlatımcılık, dışa vurumculuk. Duygulara ve iç gerçeğin anlatılmasına dayanır.

Globalleşme: Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik açılardan küresel bütünleşmenin ve etkileşimin artması.

Jean-Luc Godard (1930 - ...): Fransız-İsviçreli yönetmen, senarist ve sinema eleştirmeni. "Herkes film yönetmeni olabilir" sloganıyla bilinen Fransız Yeni Dalga akımının üyelerinden. Varoluşçu görüşleriyle geleneksel montajı reddetmiş, modern sinema kurgusunun ilk adımlarını atmıştır.


Alfred Hitchcock (1899-1980): ABD'li yönetmen. Gerilim ve cinayet filmleriyle bilinir. Zaman zaman filmlerinde figüran olarak kamerada görünerek yönetmen imzasına somut bir soluk getirmiştir. Tür yönetmenliğine karşın mizah unsurlarını da filmlerinde kullanarak anlatımını güçlendirmiştir. Kurgu yapısında kendi tarzıyla ayrı bir ekol oluşturmuştur.

Edward Bernays (1891-1995): Avusturya asıllı Amerikalı halkla ilişkiler uzmanı. Modern propagandanın öncüsü olarak anılmaktadır. Kitle psikolojisi ve ikna yöntemlerini kurumlar ve siyasal organizasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmıştır. Psikanalitik kuramının kurucusu olan Sigmund Freud'un yeğenidir. Propaganda ve manipülasyon yöntemlerini kamuoyu davranış ve düşüncelerinde etkili bir şekilde kullanmıştır.
Şerh: 1. Açma, ayırma. 2. Açıklama, açımlama.

Burka: Tüm vücudu kaplayan ve sadece gözleri açıkta bırakan Müslüman kadınlar tarafından giyilen uzun bol cübbe.

Mücerred: 1. Tecrid edilmiş, soyulmuş, çıplak. 2. Tek, yalnız. 3. Karışık ve katışık olmayan.

Müsnide: Güvenilir kadın.

Kethüda: Devlet adamlarının ve varlıklı kimselerin işini gören kimse.

Haseki Sultan: Çocuğu olan padişah cariyesi.

Cülus Bahşişi: Yeni tahta geçmiş hükümdarın dağıttığı bahşiş.

İmaret: Yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş olan hayır evi.

Darüşşifa: Şifa yurdu, sağlık yurdu.

Cüllab: Gülsuyu.
BİZE ULAŞIN