Ekim - Dosya sözlük

Ekim - Dosya sözlük
Giriş Tarihi: 30.9.2014 17:21 Son Güncelleme: 8.10.2014 15:32
SAYI:06Ekim 2014
Bu dosyada adı geçen insanlar ve kavramlar için sözlük
Afro Amerikan Sivil Kültür Hareketleri:
ABD'deki başta siyah ırka yapılan her türlü faşist ve ırkçı politikaya karşı oluşturulmuş bir harekettir. Ayrımcılığa karşı duran hareketin önderleri arasında Martin Luther King ve Malcom X de vardır. Hareket, köleliğin kaldırılmasını ve ABD doğumlu siyahîlerin vatandaşlık ve oy verme hakkına kavuşmasını sağlamıştır.

Oryantalizm:
Şarkiyatçılık. Doğu'yla ilgili olan toplum, kültür ve dile dair konuların tamamını kapsayan alanlarda batı menşeli araştırma ve kanaatlere verilen ad.

Cam Tavan Sendromu (Glass Ceiling Syndrome):
Devlette, şirketlerde, eğitim kurumlarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yüksek mevkilere gelmeyi arzulayan ve bunun için çabalayan kadınların karşılaştıkları engellerdir. Cam tavan terimi ile anlatılmak istenen, karşılaşılan sorunların belirsizliğidir. Belli bir mevkiye geldikten sonra tüm çalışma ve çabalarına rağmen sebebi belli olmayan bir engel tarafından yükselmeye devam edememesidir. Bu engellerden en önemlisi kadınlara yönelik önyargılardır. Bu duruma üç sebep gösterilir. Birincisi, diğer erkek yöneticilerin, erkek gücünü elinde bulundurma isteği. İkincisi, diğer kadın yöneticilerin hemcinsleri arasında biricik olma arzusu. Üçüncüsü, cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar; 'Kadının yeri neresi?' sorusunun cevabını bulamayışı. Toplumsal değerleri sorgulamadan içselleştirmek. Cam tavan aslında görünmez bir engeli tanımlamaktadır. Bu durum aynı zamanda kadının sosyal hayatta karşılaştığı sorunların genel bir temsilidir.

Post endüstriyel ekonomi:
Modernleşmeyle birlikte hizmet sektörünün gelişimi, bilgi üretimi ve satışının yükselip mal alım satımlarının önüne geçmesi. Bu ekonomi modelinde üretilen ürün somut değil düşünseldir.

Queer kimlik:
Her türlü cinsiyet kimliğine dair ikili düşünce sistemini reddeden teori. İnsanların daimi bir şekilde kadın-erkek, lezbiyen-gay şeklinde tanımlanmalarına karşı çıkan, bu ikilemi cinsiyet ve cinsellik bağlamından başka genel olarak da reddeden teori.

Postkolonyalizm:
Sömürgecilik sonrası dönemde oryantalizm kavramıyla ortaya çıkan, doğu ile batı arasındaki kavramsal, ekonomik ve sosyolojik farklara eleştiride bulunan akım. Batının refahının doğuya borçlu olduğunu öne sürerek sömürülmüş insanların ana akım söylemde söz hakkı elde etmesini amaçlar.

Karşı kültür hareketi (Counter Culture):
Her türlü sosyal, ekonomik ve politik kurumlara karşı olan hareket. 1960 ve 1970 yılları arasında Amerika ve İngiltere'de etkinlik göstermiştir. Afro-Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nin dahil olmasıyla genişleyen hareket, ABD'nin Vietnam'a askeri müdahalesiyle daha devrimci bir hale geldi. Dönemin ünlü müzik gruplarından The Beatles ve hippi gruplar, karşı kültür hareketini destekleyen şarkılarıyla kitleleri de bu harekete çekmiştir. Nükleer silahsızlanma amblemi bu dönemde Vietnam askeri müdahale karşıtlığının sembolü haline gelmiştir.

Jean - Jacques Rousseau (1712 - 1778):
Fransız Aydınlanması'nın toplumsal filozofu ve eğitimcisi. Rousseau farklı yerlerde kendisi toplumsal eşitsizliğin sistematik incelemelerini yapmasına rağmen, bilimsel araştırmanın kamusal düzeni bozduğunu ileri sürerek hem bilimsel araştırmadan uzak durmak gerektiğini savunmuş, hem de toplumla doğanın uzlaştırılamaz bir karşıtlık barındırdığında ısrar etmiş, fakat bunun yanında, bireylerin kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarıyla uzlaştırma ve egemenin gövdesinde ifadesini bulan genel toplumsal iradeyle özdeşleşme yeteneğine sahip olduğunu varsayan bir devlet kuramı ortaya koymuştur. 1962'de yazdığı The Social Contract (Toplum Sözleşmesi) kitabıyla siyaset biliminde de etkili olmuştur. Deneme ve romanları da bulunan Rousseau aynı zamanda bir müzik bilimcidir.

R.W. Connell (1944 - ...):
Asıl adı Raewyn Connell olan Avustralyalı sosyolog. Erkeklik, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetler üzerinde duran Connell Southern Theory (Güney Teorisi) isimli kitabıyla çok ses getirmiştir. Yayınlanan birçok eseri bulunan Connell halen Sidney Üniversitesi'nde profesör olarak ders vermektedir. 'Hegemonik erkeklik' tanımını literatüre kazandırmıştır.

Angaje olmak: Bağlanmak, taahhüde girmek.

Distopya: İçinde insanların mutsuz olduğu ve birbirleriyle geçinemediği toplum fikri, karşı ütopya.

Hedonist: Hazcı, zevkperest

İzhar etmek: Belirtmek, göstermek.

Kavvam: 1.Gözeten ve koruyan. 2.Mesuliyeti üzerine alan.

Maskülinite: Erkekliğe ait özellikler, erkeklik.

Misojeni: 1.Kadınlardan nefret etme duygusu. 2.Erkeklerin kadınlardan üstün olduğuna inanmak.

Nakzetmek: 1.Bozmak, kırmak, çözmek, yıkmak. 2.Hükümsüz kılma, yok sayma.

Ontoloji: Varlık bilimi

Pederşahi: Ailede babanın kayıtsız şartsız hakimiyeti esasına dayanan yaşam tarzı. Ataerkil.

Tahakkuk: Gerçekleşme, yerine gelme.
BİZE ULAŞIN